Det kurdiske sprog | Kurdisk.info

Kurdisk.info

Just another Kurdisk.info weblog

Det kurdiske sprog

Kurdisk er navnet på et sprog, der tales i Irak , Tyrkiet , Syrien , Iran og Armenien . Kurdisk er nært beslægtet med persisk og hører til den iranske gren af det indoeuropæiske sprog .

Kurdisk er et mindretalssprog i alle de stater, hvor det tales, og flere steder er sproget ligefrem undertrykt.

De to største kurdiske dialekter er sorani og kurmanji , men der er flere lokale dialekter, heriblandt enkelte, som f.eks. zazaki , der tales af nogle få i Nordkurdistan (i og omkring Dersim) og Midtkurdistan. Der er mange flere dialekter, deriblandt nogle gamle og stort set uddøde.

  • Kurmanji tales i det nordlige Kurdistan, i Syrien, en lille del af Midtkurdistan og i det allernordligeste Østkurdistan.
  • Sorani tales af ca. 18 millioner mennesker i Midt- og Østkurdistan (mest i områderne omkring Kirkuk , Arbil og Suleymanya ). Dets skriftsprog skrives fra højre mod venstre og deler stort set skrifttegn med arabisk . Sorani har dog 6 ekstra tegn, hvoraf 2 ofte bruges af irakiske arabere som supplement til det arabiske alfabet.
  • Badinani er en lille dialekt i bjergegnene i grænselandet mellem nord og midt Kurdistan.